1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN
19.09.2017

Anesteziologická péče

Obsah:


Anesteziologická péče

Dospávací pokoj

Anesteziologická ambulanceVedoucí lékař: MUDr. Tomáš Hanulík

e-mail: tomas.hanulik@uvn.cz

Staniční sestra: Romana Trinkmocová
e-mail: romana.trinkmocova@uvn.cz


 

Anesteziologická péče


Anesteziologická část oddělení zajišťuje komplexní anesteziologickou péči pro všechny operační i neoperační obory

 • chirurgie hrudní a břišní, cévní chirurgie
 • neurochirurgie
 • ortopedie a traumatologie
 • urologie
 • gynekologie
 • čelistní, obličejová a plastická chirurgie
 • oční oddělení
 • ORL
 • psychiatrie
 • radiodiagnostické oddělení (intervenční radiologie, CT a MRI vyšetření)
 • interní oddělení (koronární jednotka, endoskopické pracoviště)

Jedná se o výkony terapeutické i diagnostické, je prováděna celková anestezie v celém spektru rozsahu, analgosedace, centrální i periferní svodné techniky. Počet anestezií za rok 2010 byl 10 893, z toho 15 procent v regionální anestezii. Součástí pracovní náplně je rovněž zajištění neodkladných resuscitací v areálu celé nemocnice. Provoz anesteziologického úseku je personálně zajištěn plných 24 hodin, anesteziologickou pohotovostní službu zabezpečují tři lékaři a tři anesteziologické sestry.


Technické vybavení
Anesteziologický úsek je vybaven moderními anesteziologickými přístroji firmy Dräger a monitorovací technikou firmy Dräger, včetně možnosti kontinuální monitorace hemodynamiky systémy LiDCO, Vigileo a VIGILANCE, přístroji pro přesné dávkování infusních roztoků a léků, flexibilními bronchoskopy, tryskovým a vysokofrekvenčním ventilátorem.


nahoru ...

Dospávací pokoj


Umístění: budova CH2, 1. patro

Telefon: +420 973 203 008

 


Provozní doba:

pondělí - pátek
8.00 - 17.00 hod.

 

Dospávací pokoj s kapacitou 10 monitorovacích míst zajišťuje bezprostřední krátkodobou pooperační péči o pacienty po výkonech v celkové i regionální anestezii. Slouží k zotavení a stabilizaci pacientů, kteří nevyžadují po výkonu specializovanou péči na oborových jednotkách intenzivní péče nebo na lůžkovém resuscitačním oddělení.

Po převozu z operačního sálu jsou pacienti na dospávacím pokoji v péči erudovaného personálu KARIM trvale monitorováni, dle ordinací je realizována léčba v návaznosti na provedený operační výkon, nedílnou součástí je zejména léčba pooperační bolesti. V případě potřeby jsou zde prováděna indikovaná vyšetření včetně konziliárních. Průměrná délka pobytu na dospávacím pokoji před překladem na standardní oddělení je 90 minut.


nahoru ...
 


Anesteziologická ambulance

 


Umístění: budova CH1, patro -1, vpravo

Telefon: +420 973 202 978 (v provozní době)


Provozní doba:

pondělí - čtvrtek
8.00 - 15.00 hod.
pátek 8.00 - 14.00 hod.

Anesteziologická ambulance jako ambulantní úsek anesteziologického oddělení KARIM slouží k předanestetickému vyšetření pacientů před plánovanými operačními výkony. Pacienti jsou vyšetřováni v klidném prostředí se zachováním soukromí, součástí vyšetření je stanovení míry anesteziologického rizika, včasná a cílená indikace doplňujících vyšetření, s cílem minimalizace komplikací v souvislosti s plánovaným zákrokem a znecitlivěním. Zároveň poskytuje ambulance prostor pro vysvětlení plánovaného postupu a zodpovězení dotazů pacienta. Do ambulance je možné přijít i bez předchozího objednání, dle stavu pacienta lze vyšetření provést přímo na lůžkovém oddělení, kde je pacient hospitalizován.


nahoru ...