1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN
03.02.2016

Charakteristika

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice (KARIM 1. LF UK a ÚVN) zajišťuje v ÚVN péči anesteziologickou, resuscitační a intenzivní. Klinika sestává z anesteziologického oddělení a lůžkového resuscitačního oddělení.


Anesteziologické oddělení poskytuje nepřetržitý anesteziologický servis s trvalou dostupností anesteziologického týmu pro neodkladné výkony. Součástí oddělení je anesteziologická ambulance a dospávací pokoj. Anesteziologickou ambulancí procházejí v rámci předoperačního vyšetření všichni pacienti podstupující operační výkon.


10 lůžek dospávacího pokoje slouží k časnému pooperačnímu zotavení pod dohledem erudovaného personálu.


Na třech stanicích lůžkového resuscitačního oddělení (ICU A, B, RES) je zajištěn nejvyšší stupeň intenzivní péče až pro 24 pacientů s poruchami životně důležitých funkcí, na 14 lůžkách Oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) je realizována následná péče u pacientů závislých na ošetřovatelské pomoci.


KARIM je nedílnou součástí Traumacentra ÚVN, podílí se na provozu oddělení Urgentního příjmu-Emergency, zajišťuje neodkladnou resuscitaci a příslušné konziliární služby v celém areálu nemocnice. Klinika je integrována do pregraduální i postgraduální výuky 1. LF UK Praha. V návaznosti nemocnice i kliniky na Armádu České republiky, polní nemocnice a zahraniční mise probíhá na KARIM ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany vzdělávání armádních specialistů v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína.


KARIM je pořadatelem kongresu Anestezie a intenzivní péče za mimořádných podmínek.

počet zobrazení: 1708 poslední aktualizace: 03.02.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.