1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN
31.01.2016

Lev Spinadel

Životopis zakladatele československé anesteziologie.
31.01.2016

1948 - 1973

autor: prof. MUDr. Jiří Pokorný, DrSc.
31.01.2016

1993 - 2003

autor: MUDr. Bohumil Limberk