1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN
06.09.2017

Intenzivní péče

Vedoucí lékař pro intenzivní péči: MUDr. Martin Voldřich

tel.: +420 973 202 989, email: martin.voldrich@uvn.cz

 

Chcete-li nás kontaktovat, můžete na: icu@uvn.cz
Sekretariát: telefon, fax.: +420 973 203 581

 


STANICE ICU A

Umístění: budova CH2, 1.patro, tel. :+420 973 203 584, +420 973 203 588


Vedoucí lékařka ICU A: MUDr. Lujza Reková

tel: +420 973 203 584, email: lujza.rekova@uvn.cz


Staniční sestra: Marie Jelínková

tel.: + 420 973 203 757, email: marie.jelinkova@uvn.cz

 


STANICE ICU B

Umístění: budova CH2, 1.patro tel.: +420 973 203 755, +420 973 203 582


Vedoucí lékař ICU B: MUDr. Pavel Novotný

tel: +420 973 203 989, email: pavel.novotny@uvn.cz


Staniční sestra: Petra Hábová

tel.: +420 973 203 757, email: petra.habova@uvn.cz

 


STANICE RES
Umístění: budova CH2, přízemí tel.:+420 973 202 994

Vedoucí lékařka RES: MUDr. Zuzana Kasalová

tel: +420 973 202 995, email: zuzana.kasalova@uvn.cz


Staniční sestra: Petra Tůmová

tel.: +420 973 202 993, email: petra.tumova@uvn.cz


Lůžkové resuscitační oddělení zajišťuje v ÚVN nejvyšší stupeň intenzivní péče, disponuje třemi lůžkovými stanicemi (ICU A, ICU B, RES) o celkové kapacitě 24 lůžek. Provoz oddělení je nepřetržitý 24 hodinový.


Na oddělení jsou hospitalizováni pacienti s poruchami životně důležitých funkcí, zejména s poruchami vědomí, selháním dýchání, oběhu a ledvin. Jde o široké spektrum pacientů s různým primárním postižením úrazového i neúrazového charakteru, např. s mnohočetnými poraněními, s poraněním mozku a páteře, pacienty se závažnými otravami, s komplikovanými pooperačními stavy, po kardiopulmonální resuscitaci, atd. Boxový systém 6 lůžek (stanice RES) umožňuje izolaci a diferencovanou péči u pacientů s těžkým průběhem infekčních onemocnění a potřebou mechanické podpory dýchání.


Resuscitační oddělení využívá moderní přístroje pro umělou plicní ventilaci, mimotělní očišťovací metody, speciální monitorovací techniky mj. pro stálé sledování srdečního výdeje či měření nitrolebního tlaku. Všechny lůžkové stanice jsou v těsné blízkosti oddělení Urgentního příjmu-Emergency, Radiodiagnostického oddělení a centrálních operačních sálů.


Součást našeho provozu je výuka studentů VŠ i postgraduální vzdělávání lékařů i sester.